"ЕНЕРГО РЕСУРС" РІ ГРУП

Постачання електроенергії в офіс, на виробництво та будь-які об’єкти.

hexa
hexa
hexa

Товариство з обмеженою відповідальністю "ЕНЕРГО РЕСУРС" РІ ГРУП надає комплексний обсяг послуг з енергопостачання для непобутових споживачів на будь-яких об’єктах інфраструктури. Наша мета – забезпечити ваш офіс, виробництво, логістичний чи промисловий центр електроенергією за конкурентними цінами, а також побудувати партнерські відносини так, щоб мінімізувати участь споживача у спілкуванні з учасниками ринку електроенергетики.

Ми гарантуємо постачання електроенергії на виробництво чи підприємство з максимальною вигодою для набувача, забезпечення зручності, прозорості, енергоефективності, сучасного підходу до організації надання послуг і взаємовідносин між постачальником і споживачем електричної енергії.

Переваги співпраці з "ЕНЕРГО РЕСУРС" РІ ГРУП:

 • Постачання електроенергії за зниженою вартістю;
 • Професійний супровід з усіх питань енергопостачання;
 • Усунення штрафних ризиків за перевищення лімітів;
 • Платежі за зручним індивідуальним графіком.

Якщо ви бажаєте стати нашими клієнтами, то все що знадобиться, це:

 • – Відсутність заборгованості перед поточнім постачальником електричної енергії;
 • – Очікуване навантаження на добу, тиждень, місяць;
 • – Встановлена система АСКОЕ (ЛУЗОД) - промислова експлуатація системи.

Якщо системи АСКОЕ (ЛУЗОД) нема у наявності, компанія "ЕНЕРГО РЕСУРС" РІ ГРУП може здійснити її встановлення та введення в промислову експлуатацію.

Корисна інформація для споживачів

Закон України № 2019-VIII від 13.04.2017 року "Про ринок електричної енергії"

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2019-19/

Закон України № 887-VIII від 10.12.2015 року "Про особливості доступу до інформації у сферах постачання електричної енергії, природного газу, теплопостачання, централізованого постачання гарячої води, централізованого питного водопостачання та водовідведення"

https://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/887-19

Закон України № 1540-VIII від 22.09.2016 року "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг"

https://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1540-19

Закон України № 222-VIII від 02.03.2015 року "Про ліцензування видів господарської діяльності"

https://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/222-19

Закон України № 393/96-ВР від 02.10.1996 року "Про звернення громадян"

https://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/393/96-%D0%B2%D1%80

Закон України № 1023-ХІІ від 12.05.1991 року "Про захист прав споживачів"

https://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1023-12

Постанова КМУ № 409 від 06.08.2014 року "Про встановлення державних соціальних стандартів у сфері житлово-комунального обслуговування"

https://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/409-2014-%D0%BF

Постанова НКРЕКП № 1469 від 27.12.2017 року "Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії споживачу"

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v1469874-17

Постанова НКРЕКП № 307 від 14.03.2018 року "Про затвердження правил ринку"

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0307874-18

Постанова НКРЕКП № 308 від 14.03.2018 року "Про затвердження правил ринку "на добу вперед" та внутрішньодобового ринку"

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0308874-18

Постанова НКРЕКП № 309 від 14.03.2018 року "Про затвердження кодексу системи передачі"

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0309874-18

Постанова НКРЕКП № 310 від 14.03.2018 року "Про затвердження кодексу систем розподілу"

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0310874-18

Постанова НКРЕКП № 311 від 14.03.2018 року "Про затвердження кодексу комерційного обліку електричної енергії"

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0311874-18

Постанова НКРЕКП № 312 від 14.03.2018 року "Про затвердження правил роздрібного ринку електричної енергії"

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0312874-18

Постанова НКРЕКП № 375 від 12.06.2018 року "Про затвердження Порядку забезпечення стандартів якості електропостачання та надання компенсацій споживачам за їх недотримання"

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0375874-18#n6

Постанова НКРЕКП № 299 від 12.03.2009 року "Про затвердження Положення про Інформаційно-консультаційний центр по роботі із споживачами електричної енергії"

https://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0308-09

Постанова НКРЕКП N 2118 від 28.12.2018 року "Про затвердження Тимчасового порядку визначення обсягів купівлі електричної енергії на оптовому ринку електричної енергії електропостачальниками та операторами систем розподілу на перехідний період до дати початку дії нового ринку електричної енергії"

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v2118874-18

Даний розділ регламентує процес взаємодії сторін в ході надання послуг з електропостачання. Терміни, що вживаються у даному розділі, застосовуються у відповідності до положень, наведених в чинному законодавстві України з питань постачання електричної енергії. Інформація в даному розділі розміщена з метою формування чіткого розуміння порядку взаємодії сторін та строків розгляду звернень/скарг/претензій/пропозицій/повідомлень.

Як подати письмове звернення/скаргу/претензію/повідомлення

Письмове звернення до постачальника електроенергії можна подати наступним чином:

 • надіслати поштою на адресу: Україна, м. Київ, вул. Дегтярівська, 25-а, корп Л;

 • особисто передати до офісу постачальника електроенергії за вище вказаною адресою;

 • надіслати скановану копію електронного листа на адресу: energyresourceri@gmail.com;

 • зателефонувавши за номером: +38 099 797-62-37 або +38 (099) 253-33-09.

Вимоги до оформлення письмового звернення/скарги/претензії/повідомлення

Письмове звернення/скарга/претензія/повідомлення, що подається постачальнику електроенергії, в обов’язковому порядку повинна містити:

 • прізвище, ім’я, по-батькові, контактний номер телефону для фізичної особи, що подає звернення, або назву, код за ЄДРПОУ, контактний номер телефону для юридичної особи, що подає звернення;

 • дата та номер договору на постачання електричної енергії, укладений між споживачем та постачальником електроенергії;

 • адреса об’єкта надання послуг з постачання електричної енергії;

 • суть питання порушеного у зверненні/повідомленні/скарзі;

 • у разі подання споживачем претензії, мають бути зазначені норми права (з посиланням на конкретну статтю або пункт), які, на думку споживача, були порушені постачальником електроенергії;

 • звернення повинно бути підписано особисто заявником або його представником. У разі підписання звернення представником заявника, до звернення додається належним чином завірена копія довіреності або іншого документа, на підставі якого здійснюється представництво. У разі подання звернення від імені юридичної особи, зазначається посада особи, що підписала звернення від імені юридичної особи;

 • інформацію про те, у якому вигляді заявник бажає отримати відповідь на своє звернення (шляхом надіслання на електронну пошту або в паперовому вигляді на зазначену заявником адресу).

Розгляд письмового звернення/скарги/претензії/повідомлення

Письмове звернення/претензія/скарга/повідомлення розглядається в строки, встановлені чинним законодавством України. Відповідь надається в письмовому вигляді і надсилається на електронну пошту споживача у вигляді скан-копії листа або на паперовому носії інформації на поштову адресу споживача в залежності від обраного споживачем варіанту отримання відповіді, про що вказується у письмовому зверненні/претензії/скарзі/повідомленні.

Усі спори та суперечки, що виникають між постачальником електроенергії та споживачем, вирішуються шляхом досудового врегулювання спорів.

У разі недосягнення між споживачем та постачальником електроенергії згоди, спірні питання вирішуються у порядку, встановленому чинним законодавством, у тому числі в судовому порядку. Зокрема, споживач має право звернутися із заявою про вирішення спору до Регулятора ринку у відповідності до статті 21 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» та/або передати спір на розгляд до суду у відповідності з чинним законодавством України.

Порядок розгляду скарг та врегулювання спорів визначений у статті 21 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг».

Порядок надання повідомлень про загрозу електробезпеці споживачів

Цей Порядок визначає процедуру надання інформації про загрозу електробезпеці споживачів.

І. Дії осіб, які стали свідками нещасного випадку чи аварії, яка становить загрозу електробезпеці:

1. Термін надання інформації: негайно.

2. Кому надається інформація: працівники надають інформацію про аварію безпосередньому керівнику працівника або іншій уповноваженій особі на підприємстві, установі, організації; споживачі інформують за тел. 098-511-20-16, 066-144-42-06.

3. Дії, які мають бути вчинені: у випадку виявлення подій, які становлять загрозу електробезпеці людей та тварин потрібно самому тримати безпечну відстань від місця події, сповістити про небезпеку оточуючих, запобігти наближенню до місця аварії випадкових перехожих чи тварин та повідомити про те, що сталося уповноважених осіб.

ІІ. Дії керівників або інших уповноважених осіб на підприємстві, установі, організації у разі отримання повідомлення про нещасний випадок чи аварію, яка становить загрозу електробезпеці:

1. Термін надання інформації: негайно.

2. Кому надається інформація: у разі пожежі на об’єктах: повідомити за допомогою засобів зв`язку відділ цивільного захисту, пожежної безпеки та мобілізаційної роботи, диспетчера, тел. 101,102,103.

3. Дії, які мають бути вчинені: керівники оцінюють рівень небезпеки та наслідки аварії, які становлять загрозу електробезпеці, організовують (у разі потреби) надання першої медичної допомоги, вживають невідкладних заходів щодо уникнення подібних ситуацій.

Для того, щоб захистити себе від електротравм необхідно:

• не залазити на опори повітряних ліній електропередач, не знімати електропроводи;

• не торкатися проводів, які впали на землю (смертельно небезпечними є також наближення до них на відстань ближче ніж 7-8 метрів);

• не заповнювати водою з водопровідного крану ввімкнені в електромережу чайники, кавоварки, оскільки при одночасному дотику до увімкненого приладу і водопровідного крану людина може бути уражена електрострумом;

• не зводити будь-які будови, не складати дрова, солому тощо, не розпалювати багаття під проводами електроліній і повітряними вводами будинків;

• не встановлювати металеві стоянки для телевізійних антен поблизу ліній електропередач;

• не розташовувати ігрові майданчики, а також не проводити ігри під повітряними лініями;

• не підвішувати речі на проводи, вимикачі та розетки;

• якщо особа потрапила під напругу, необхідно негайно вимкнути електроприлад чи електроустановку та негайно викликати лікаря;

• у разі неможливості швидкого вимкнення електроустановки необхідно вжити заходів до відділення потерпілого від струмоведучих частин, до яких він торкається. При цьому в будь-яких випадках той, хто надає допомогу, не повинен доторкатися до потерпілого та до струмоведучих частин без належних засобів захисту. При звільненні від дії електричного струму і наданні першої допомоги потерпілому дорога кожна хвилина. Звертаємо увагу, що побутові електроприлади (чайники, праски, електроплитки тощо), а також переносні світильники (торшери, настільні лампи) напругою 220 В, призначені для користування в приміщеннях з непровідними для електроструму підлогами.

Нормативно-правові акти:

Закон України "Про енергозбереження"

Закон України "Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2030 року"

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Положення про Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України"

Закон України "Про Фонд енергоефективності"

Закон України "Про запровадження нових інвестиційних можливостей, гарантування прав та законних інтересів суб’єктів підприємницької діяльності для проведення масштабної енергомодернізації"

Закон України "Про енергетичну ефективність будівель"

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження переліку будівель промислового та сільськогосподарського призначення, об’єктів енергетики, транспорту, зв’язку та оборони, складських приміщень, на які не поширюються мінімальні вимоги до енергетичної ефективності будівель та які не підлягають сертифікації енергетичної ефективності будівель"

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження технічних регламентів щодо енергетичного маркування"

Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів

Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів

Правила про безпеку постачання електричної енергії

Правила улаштування електроустановок

Порядок надання домедичної допомоги постраждалим при ураженні електричним струмом та блискавкою.

Порядок роботи інформаційно-консультаційного центру електропостачальника

Інформаційно-консультаційний центр (далі – ІКЦ) створений для підвищення якості надання послуг із передачі електричної енергії та вдосконалення взаємовідносин із споживачами, відповідно до чинного законодавства України.

Основними завданнями консультаційного центру є:

• Інформування заявників щодо норм чинного законодавства та нормативних документів, що регулюють відносини в галузі електроенергетики, та порядку їх застосування.

• Надання інформації та консультацій заявникам на особистому прийомі та за телефоном.

• Розв’язання спірних питань, які виникають між компанією з енергопостачання та споживачами електричної енергії.

• Розгляд на комісії ІКЦ спірних питань між постачальником електричної енергії та споживачами.

• Вжиття заходів щодо усунення структурними підрозділами Компанії недоліків при постачанні електричної енергії.

Всі звернення, що надходять до ІКЦ, знаходяться під постійним контролем, обґрунтовані рішення приймаються в терміни, передбачені законодавством України.

Перелік основних послуг, що надаються кол-центром електропостачальника

• Надання інформаційних послуг абонентам шляхом обробки їх вхідних звернень, що надходять через засоби телекомунікації (надання відповідей на ці звернення за участі операторів кол-центру та в автоматичному режимі за допомогою голосового меню самообслуговування або перенаправлення звернень до відповідних структурних підрозділів Товариства.

• Інформування абонентів щодо норм чинного законодавства та нормативних документів, що регулюють відносини в галузі електроенергетики, та порядку їх застосування.

• Надання абонентам інформації з питань умов та режимів споживання, порядку підключення нових абонентів; послуг, пов'язаних із постачанням електричної енергії; цін (тарифів), вивірки заборгованості, порядку оплати за надані послуги, тощо.

• Розв'язання суперечностей та конфліктних ситуацій шляхом формування заявок із описом проблем і направлення їх для вирішення у відповідний структурний підрозділ Товариства.

• Перевід дзвінків на спеціалістів відповідних структурних підрозділів Товариства у разі необхідності детального тлумачення проблеми.

• Проведення моніторингу звернень абонентів та вжиття дієвих заходів щодо вирішення порушених у них питань.

Енергопостачальник забезпечує можливість створення особистого кабінету споживача на веб-сайті після отримання та розгляду відповідної заявки, направленої споживачем/потенційним споживачем на нашу електронну адресу (прохання у темі листа зазначати "Створення особистого кабінету споживача").

Як з нами зв’язатися

 • Центр обслуговування споживачів:
  м. Київ, Бехтерівський провулок, 14
 • Для електронних звернень та скарг:
  email: energyresourceri@gmail.com
 • Для звернень споживачів:
  тел: +38 099 253-33-09
  тел: +38 095 797-62-37
 • Чекаємо на вас:
  понеділок-п'ятниця: з 8:00 до 17:00
  субота та неділя вихідні дні